วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

น้องน้ำหวาน คว้าตำแหน่งธิดาพริกกะเหรี่ยง งานของดีอำเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่า

Social Share

น้องน้ำหวาน คว้าตำแหน่งธิดาพริกกะเหรี่ยง งานของดีอำเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่า

ค่ำคืนที่ผ่านมา (25 ม.ค. 2566) เวลา 20.00 น. การประกวดธิดาพริกกะเหรี่ยง ในงานงานของดีอำเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรม รวมชนเผ่าชาวสบเมย 2566 จัดขึ้นที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสบเมย โดยมีสาวงามเข้าประกวดจำนวน 8 คน ผลการประกวดมีดังนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววัชรมน ปัญญา รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมด้วยมงกุฎ สายสะพาย และถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนงลักษณ์ พรงดงาม รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมด้วยสายสะพาย และถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวขวัญฤทัย จิรวัชรพงศ์ รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมด้วยสายสะพาย และถ้วยรางวัล รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวประภาพร พานทอง รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมด้วยสายสะพาย และถ้วยรางวัล รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวชนิดาภา กอสน รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมด้วยสายสะพาย และถ้วยรางวัล และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาวนงลักษณ์ พรงดงาม รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมด้วยสายสะพาย และถ้วยรางวัล

งานวันของดีอำเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่าชาวสบเมย ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีขึ้นชื่อของอำเภอสบเมย ตลอดจนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง และยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสบเมย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้อำเภอสบเมย มีพื้นที่ประมาณ 1,400 ตารางกิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วย 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลสบเมย, ตำบลแม่คะตวน, ตำบลกองก๋อย, ตำบลแม่สวด, ตำบลป่าโป่ง และตำบลแม่สามแลบ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง อำเภอสบเมย เป็นแหล่งวัฒนธรรมกะเหรี่ยงที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน