วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

ชาวบ้าน 12 หมู่บ้านตำบลสบเมย ร่วมสร้างบุญหล่อพระ แจกเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแบ่งปันไออุ่น

Social Share


ชาวบ้าน 12 หมู่บ้านตำบลสบเมย ร่วมบุญหล่อพระพุทธชินราช ตั้งประดิษฐานจุดชมวิวห้วยกองมูล หนึ่งในที่พึ่งทางใจเพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่จุดชมวิวบ้านห้วยกองมูล ดร.พระครูปิยธรรมบัณฑิต รองเจ้าอาวาสวัดวิเศษการ กรุงเทพฯ และ พระครูปริยัตินันทวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เฟรดริต้า สวีเดน ได้เดินทางทำพิธีหล่อพระ และ แจกผ้าห่มกันหนาว เสื้อผ้า ขนม พร้อมเลี้ยงข้าว ขนมจีน แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีหล่อพระพุทธชินราช

ทั้งนี้ ทางคณะพระปิยธรรมบัณฑิต ได้ร่วมกับ ส่วนบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา มจร. และ สมาคมเหยี่ยวข่าวภูมิภาคแห่งประเทศไทย และ ครอบครัวอนันต์หงสา โดย นายมีโชค อนันต์หงสา ตัวแทนชาวบ้าน ได้นำราษฏร จาก 6 หมู่ ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 1 บ้านเลโค๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 3 บ้านขุนแม่คะตวน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกองมูล หมู่ที่ 5 บ้านแม่ทะล หมู่ที่ 6 บ้านซื่อมื่อ หมู่ที่ 7 บ้านแม่ลามาหลวง หมู่ที่ 8 บ้านทียาเพอ หมู่ที่ 9 บ้านน้ำออกฮู หมู่ที่ 10 บ้านปู่แก้ว หมู่ที่ 11 บ้านทีฮือลือ และ หมู่ที่ 12 บ้านกลอโค๊ะ ร่วมกันหล่อพระ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง 2 เมตร ความสูง 450 เมตร ได้จัดสร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธา ได้มากราบไหว้สักการะบูชา เป็นที่พึ่งทางจิตใจ เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนทุกคนที่เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวด้วย