วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

หมู่บ้านอยู่มานานกว่า 70 ปี ยังไม่เห็นแสงจากไฟฟ้า อบต.สบเมย เดินหน้าตามเรื่องไฟฟ้า ช่วยชาวบ้านในพื้นที่

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 จากกรณีที่มีชาวบ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ต้องการใช้ไฟฟ้า บางหมู่บ้าน อาศัยอยู่มานานกว่า 70 ปี ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ นายไพโรจน์ ภัทรพาณิชย์กุล อดีตประธาน อบจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมตัวแทนจากชนเผ่าในนามตัวแทนพ่อแม่พี่น้องจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ พร้อม นายธนดล สถาวรเวทย์ ปลัดอำเภอสบเมย นายชรินทร วงษาฝั้น ปลัดอำเภอสบเมย นายริภู สุภายอง ปลัดอำเภอสบเมย โดยมี นายทศพล วาสนาวนา กำนันตำบลกองก๋อย นายนราธิป นันทมหาชัย ผญบ.หมู่ 4 บ้านห้วยเกี๋ยง ต.กองก๋อย นำชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมประชาคมความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยชาวบ้านมีมติยกมือขอพลังงานกระแสไฟฟ้าใช้ ณ โบสถ์คริสตจักรพระสัญญา บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ 4 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

นายไพโรจน์ ภัทรพาณิชย์กุล อดีตประธาน อบจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก เมื่อเดือน พค.65 ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลของแม่ฮ่องสอนเรียกร้องขอขยายเขตไฟฟ้าเป็นการด่วน ที่เป็นปัญหาโลกมืดและขาดการรับรู้ข่าวสารจนล้าหลังมานาน ปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ หมู่บ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย ซึ่งได้ยื่นเรื่องต่อกรรมาธิการ ไปแล้วนั้น และวันนี้ได้รับการยื่นเพิ่มเติม อีก 3 หมู่บ้าน 9 หย่อมบ้าน ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ประกอบด้วย หมู่ 4 บ้านห้วยเกี๋ยง หย่อมบ้านห้วยไก่ป่า หย่อมบ้านห้วยเก๋ยงน้อย หย่อมบ้านห้วยช้างหลวง หย่อมบ้านห้วยช้างน้อย หมู่ 9 บ้านกองต๊อก หย่อยมบ้านผาอันเหนือ หย่อมบ้านผาอันใต้ หย่อมบ้านผาอันกลาง หมู่ 6 บ้านห้วยวอก หย่อมบ้านห้วยบก และหย่อมบ้านสบแป ของหมู่ 8 จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังชาวบ้านร้องเรียนได้รับความเดือนร้อน เผยไม่มีไฟฟ้าใช้มานานไม่ต่ำกว่า 70 ปีแล้ว และจะดำเนินการเป็นผู้ประสานตามแผนงานนำร่องขยายเขตไฟฟ้าในบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มเติมจากหนังสือร้องเรียน ที่ส่งทางกรรมาธิการการพลังงาน และจะส่งหนังสือให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ ตอบข้อซักถามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านดังกล่าวฯไปยังผู้ร้องต่อไป

ทั้งนี้ นายนราธิป นันทมหาชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านห้วยเกี๋ยง เล่าว่า หมู่บ้านนี้มีมานาน ซึ่งลูกบ้านรุ่นที่เป็นผู้สูงอายุ ตอนนี้มีอายุ 70-100 ปี ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยได้ใช้ไฟฟ้า และไม่มีโซล่าเซล จึงวอนให้รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล และช่วยเหลือความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่บนดอยสูงในพื้นที่ห่างไกลบ้าง ซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกัน ให้ชาวบ้านได้มีสิทธิเท่าเทียมกันกับคนทั่วไป เพราะไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ตนอยากให้ผู้เกี่ยวข้อง เร่งนำไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้าน เพราะอยากจะทำอะไรที่สะดวกสบายและมีแสงสว่างจากไฟฟ้าเหมือนคนพื้นที่อื่นบ้าง เพราะตนก็มีสิทธิมีเสียง แต่ทำไมไม่มีสิทธิได้ใช้ไฟ้ฟ้าเหมือนคนไทยทั่วไป