วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

บก.คฟป.ทภ.3 สน.จัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟในพื้นที่ 24 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 65 เพื่อเฝ้าระวังการเกิดไฟในพื้นที่เสี่ยง

26 ม.ค. 2022
278
Social Share

วันที่ 25 ม.ค.65 เวลา 13.30 น. พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่าในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อทำการลาดตระเวน เฝ้าระวังการดับไฟ การบังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 24 อำเภอของจังหวัด โดยมี พ.อ.สมจริง กอรี เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และฝ่ายเสนาธิการเข้าร่วม

รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวว่า การลงพื้นที่ของชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่าในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้จัดกำลังจำนวน 4 ชุดปฏิบัติการ ๆ ละ 10 นาย รวมจำนวน 40 นาย จากมณฑลทหารบกที่ 33 รับผิดชอบ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.หางดง อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง อ.แม่แจ่ม และ อ.อมก๋อย ส่วนกำลังจาก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 รับผิดชอบ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ดอยหล่อ อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.สะเมิง และ อ.กลัยาณิวัฒนา ขณะที่ กำลังจาก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 รับผิดชอบ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.พร้าว อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.ไชยปราการ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย ส่วนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 รับผิดชอบ อ.แม่แตง อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออน อ.สันกำแพง อ.สันทราย และ อ.แม่ริม โดยชุดปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จะลงพื้นที่ดำเนินการ 50 วัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 มี.ค. 2565 ในพื้นที่ 24 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้ายังฝากให้ชุดปฏิบัติการฯบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสา ให้ความสำคัญในการร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อชะลอการไหลและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธารไม่ให้ไหลหลากอย่างรวดเร็ว และทำให้น้ำซึมสู่ดินได้มากขึ้นส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 3 อีกด้วย

 

เรื่องมาใหม่