วันศุกร์, 2 ตุลาคม 2563

(คลิป) ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดตัว App AirCMI จัดการปัญหาฝุ่นควัน มั่นใจเป็นต้นแบบดูแลสุขภาพประชาชนได้

16 ม.ค. 2020
996

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มั่นใจ Application AirCMI สามารถเป็นต้นแบบการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการฝุ่นควันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยดูแลสุขภาพประชาชน

16 ม.ค. 63 : นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในระยะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมในพื้นที่ ประกอบกับมีลมใต้พัดเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้อากาศไม่ยกตัว ส่งผลให้มลภาวะและฝุ่นควันยังคงปกคลุมสะสม ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ หรือ PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “AirCMI” นั้น ประชาชนสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้แล้ว โดยนำร่องใช้ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก ซึ่งข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเครื่องตรวจวัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ติดตั้งไว้ในทุกอำเภอ มีการวิเคราะห์แจ้งเตือนที่ถูกต้องแม่นยำ มีทั้งการพยากรณ์คุณภาพอากาศ การรายงานคุณภาพอากาศ การแจ้งเตือนโดยตรงจากผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งเป็นช่องทางการแจ้งข้อมูลการเผาป่า มั่นใจว่าประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจะได้ประโยชน์จากการใช้แอปพลิเคชันนี้

โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน นำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จะใช้ระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน (AirCMI) ซึ่ง สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมอนามัย และกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน และแอปพลิเคชัน (AirCMI) ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของจังหวัดเชียงใหม่ ในการบริหารจัดการและควบคุมสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ มุ่งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นต้นแบบการใช้ระบบสารสนเทศ ในการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาในระดับกลาง พร้อมทั้งให้แต่ละอำเภอบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพอากาศ ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม โดยได้กำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 และหากพบเห็นการกระทำผิดช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุและจับกุมผู้กระทำผิด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรป้าไม้ สัตว์ป่า รวมทั้งการเกิดปัญหามลพิษฝุ่นควันในเชียงใหม่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้เมื่อพบการกระทำความผิดดังกล่าว และสำหรับผู้ที่พบเบาะแสและพบการเผาทั้งในที่โล่งหรือพื้นที่ป่า สามารถแจ้งหน้าที่ตำรวจ ที่หมายเลข 053-232019 และ 053-112725 หรือสายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่