วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

ส่งผู้ป่วยอาการหนัก Sky Doctor บินรับผู้ป่วยอาเจียนเป็นเลือดบ้านปอหมื่อ ส่งรักษาตัวฉุกเฉินที่ รพ.แม่สะเรียง

Social Share

ส่งผู้ป่วยอาการหนัก Sky Doctor บินรับผู้ป่วยอาเจียนเป็นเลือดบ้านปอหมื่อ ส่งรักษาตัวฉุกเฉินที่ รพ.แม่สะเรียง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. ฉก.ทพ.36 จัดนายสิบพยาบาลพร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยาน โดย ชปบ.ทบ.ฉก.สิงหนาท (ร.17) จัด ฮ.ท. 212 จำนวน 1 ลำ พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจาก สนาม ฮ.ชั่วคราว บ.ปอหมื้อ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จำนวน 1 ราย เป็นชาย อายุ 56 ปี (ผู้ลี้ภัย) มีอาการอาเจียนเป็นเลือด, เวียนหัว และปวดท้อง โดย รพ.แม่สะเรียง จัดรถฉุกเฉินรับตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ล่าสุดอาการผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาปลอดภัยแล้ว

สำหรับพื้นที่ชายแดนของแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านแต่ละแห่งอยู่ห่างไกลและทุรกันดาร การคมนาคมทางบก เป็นไปด้วยความยากลำบาก หากจะนำส่งผู้ป่วยด้วยรถยนต์ อาจจะไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ บางแห่งเส้นทางถูกตัดขาดจากน้ำป่าในห้วงฤดูฝน เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของราษฎรเป็นอย่างมาก

Ct. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่