วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

รีบอ่าน!! ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ ประกันภัยรถที่ทำไว้ ยังคงได้รับความคุ้มครองหรือไม่

ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ ประกันภัยรถที่ทำไว้ ยังคงได้รับความคุ้มครองตามปกติ เพราะถือว่ายังมีความสามารถในการขับขี่รถ

บริษัทประกันภัยไม่คุ้มครอง ในกรณีไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมาย หรือใช้ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ แต่หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกัน พ.ร.บ.) ไม่มีข้อยกเว้นเรื่องใบอนุญาตขับขี่ และจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนประกันภัยรถภาคสมัครใจ หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รวมถึงกรณีรถคันเอาประกันภัยสูญหาย หรือไฟไหม้ แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายรถคันเอาประกันภัย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
– สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่)
☎️ โทร 053-112730-2
📧 E-Mail: region001@oic.or.th
Line Official ID : @396bcesd

– สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
☎️ โทร 053-112730-2
📧 E-Mail: chiangmai@oic.or.th
Line Official ID : @353dvlgi

– สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย
☎️ โทร 053-717719
📧 E-Mail: chiangrai@oic.or.th
Line Official ID : @590yocfe

– สำนักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
☎️ โทร 054-449604
📧 E-Mail: phayao@oic.or.th
Line Official ID : @529tvyew

– สำนักงาน คปภ. จังหวัดลำปาง
☎️ โทร 054-265064-5
📧 E-Mail: lampang@oic.or.th
Line Official ID : @424hzxbp

– สำนักงาน คปภ. จังหวัดแพร่
☎️ โทร 054-522698
📧 E-Mail: phrae@oic.or.th
Line Official ID : @155bvonu

– สำนักงาน คปภ. จังหวัดน่าน
☎️ โทร 054-716437-8
📧 E-Mail: nan@oic.or.th
Line Official ID : @149rntnm

– สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
☎️ โทร 055-613511
📧 E-Mail: sukhothai@oic.or.th
Line Official ID : @513byejt

– สำนักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
☎️ โทร 055-416748, 055-416750
📧 E-Mail: uttaradit@oic.or.th
Line Official ID : @287pbzhr

– สำนักงาน คปภ. จังหวัดตาก
☎️ โทร 055-532089-90
📧 E-Mail: tak@oic.or.th
Line Official ID : @oictak

– สำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
☎️ โทร 053-611233
📧 E-Mail: meahongson@oic.or.th
Line Official ID : @950qnvzm

หรือสำนักงาน คปภ.ภาค/ จังหวัด/ เขต ทั่วประเทศ
สายด่วน คปภ.1186 และ www.oic.or.th
หรือระบบบริการตอบคำถามอัตโนมัติ ช่องทาง Line : @oicconnect