วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

มทบ.33 ร่วมกับครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ทำความสะอาด “โรงเรียนปลอดภัย ห่วงใย จากใจพี่ทหาร”

Spread the love

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับ คณะครู-นักเรียน ทำความสะอาดในโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเปิดเรียนในอาทิตย์หน้า

กองทัพภาคที่ 3 โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน รด.จิตอาสา ร่วมกับคณะครู และนักเรียน จำนวนกว่า 50 คน ร่วมทำกิจกรรม Big cleaning ณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืชและดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างทำความสะอาดพื้นที่ ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ระเบียง ราวบันใด หน้าตา ลูกบิดประตู ในห้องเรียน ตามอาคารเรียน โรงอาหาร สนามเด็กเล่น ห้องสุขา และบริเวณที่ผิวสัมผัสที่อาจเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารและห้องเรียนของสถานศึกษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง ให้สถานศึกษามีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัย ปลอดจากเชื้อโรค ก่อนเปิดภาคเรียน

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู อาจารย์ รวมถึงผู้ปกครอง ในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19