วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ชาวบ้านเดือดร้อนขอเร่งแก้ปัญหา วงเวียนใจกลางเมืองแม่ลาน้อย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ชี้แจงออกแบบตามหลักวิศวกรรม เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

แขวงทางหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมร่วมกับ ทาง ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ลาน้อย เทศบาลตำบลแม่ลา ตำรวจ สภ.แม่ลาน้อยและ ตัวแทนประชาชนชาวแม่ลาน้อย เพื่อร่วมกันหาทางออกเรื่องปัญหาวงเวียนใจกลางเมือง พร้อมชี้แจงแนวทางการแก้ไขจุดที่มีปัญหา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุม เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย , นายอาคม จำลองศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย , นายอำนวย มาเมือง ผอ.แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน , พ.ต.ต. ภัทรพงศ์ สุนทราพันธุ์ รอง ผกก.ป. สภ.แม่ลาน้อย และ ตัวแทนประชาชนชาวอำเภอแม่ลาน้อย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการหาทางออกในการแก้ปัญหาวงเวียนใจกลางเมือง ซึ่งเป็นศูนย์ร่วมแหล่งธุรกิจร้านค้าอำเภอแม่ลาน้อย ที่ได้มีการร้องผ่านสื่อ กรณีสร้างวงเวียนใหม่ ตามโครงการยกระดับความปลอดภัย แต่สร้างปัญหาสร้างความเดือนร้อนให้ประชาชน โดยระบุ ถนนสัญจรคับแคบลง วงเวียนหรือเกาะกลางมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ร่องระบายน้ำมีขนาดกว้างและไม่มีฝาปิด ที่จอดรถคับแคบซึ่งจุดดังกล่าวถือเป็นใจกลางเศรษฐกิจของอำเภอแม่ลาน้อย

นายอำนวย มาเมือง ผอ.แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น ทางแขวงทางหลวงยินดีที่จะแก้ไขปัญหา แต่ในบางจุดต้องรอให้ทางฝ่ายวิศวกรฯ ผู้ออกแบบตรวจสอบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของยานพาหนะ ทั้งนี้การก่อสร้างตามแบบดังกล่าวยึดหลักความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นหลัก ในส่วนการแก้ไขปัญหาที่สามารถดำเนินการได้ทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนก็จะเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที เช่น ปัญหาของร่องระบายน้ำทางแขวงทางหลวงฯ จะนำท่อมาวางทางเข้าออกสองข้างทางให้สะดวกขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนการออกแบบรูปแบบรายการก่อสร้างตามโครงการถนนปลอดภัยนั้น ขอเรียนว่า สทล.1 ได้ดำเนินการออกแบบตามหลักวิศวกรรม ซึ่งทาง เจ้าหน้าที่ผู้ออกแบบ ถนนดังกล่าว ยืนยันแบบการสร้างเป็นไปตามสภาพพื้นที่ เน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ ขท.แม่ฮ่องสอน จะได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความไม่สะดวกในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ และร่วมกับท้องถิ่นประขาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับประชาชน ให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องต่อไป

ด้าน นายอาคม จำลองศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เปิดเผยว่ารู้สึกพอใจต่อการชี้แจงของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง ที่รับปากว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าส่งผลให้ประชาชนพอใจต่อการชี้แจงของเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น อยากจะให้มีการแก้ไขให้มีการสามารถจอดรถบนไหล่ทางหน้าร้านค้าและยกเลิกช่องกลับรถบริเวณนั่นออกก่อน ส่วนกรณีที่ว่ามีการก่อสร้างและอยู่ระหว่างค้ำประกันการรับเหมาก่อสร้างในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งหากจะแก้ไขต้องมีการจัดสรรงบประมาณ

ส่วนตัวแทนชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมแสดงความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ หลักๆ คือ ก่อนการก่อสร้างไม่มีการสอบถามหรือการ ทำประชาคม จนก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งปรับปรุงแก้ไขจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาร่องระบายน้ำที่สร้างผลกระทบให้กับชาวบ้าน ตลอดจนผู้ใช้เส้นทางสัญจรและสถานประกอบการร้านค้าไ เนื่องจากร่องระบายน้ำกว้างเกิน ไม่มีฝาปิด เป็นการก่อสร้างที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่าการได้รับประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของการก่อสร้าง ปัญหาความไม่เข้าใจในการเข้าออกเส้นทางต่างๆ ไม่มีการติดป้ายสัญลักษณ์ด้านการจราจรที่ขัดเจนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้รับความเดือดร้น และ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 108 ท้องที่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ ขท.แม่ฮ่องสอน เป็นงานตามโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ตอนห้วยงู – หนองแห้ง ระหว่างกม.220+400 -กม.220+ 700 ระยะทาง 0.300 กม. งบประมาณ พรบ.พ.ศ. 2564 ค่างาน 13,088,500 บาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จรับมอบเมื่อวันที่ 6 ต.ค.2564 ออกแบบโดย สำนักงานทางหลวงที่ 1 (สทล.1) ควบคุมงานก่อสร้างโดย แชวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

เรื่องมาใหม่