วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ธนชาตประกันภัย จับมือ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ดึงชุมชนขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุผ่านโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย”

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท ธนชาตประกันภัย ในโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย คัดเลือกให้เป็นพื้นที่ ที่ได้รับการแก้ไชการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ที่เห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยที่ให้ความสำคัญ การจัดการจุดเสี่ยงในระดับชุมชน 4 จุด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ลานวัฒนธรรมกาดฮิมยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการ”พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” และ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ระหว่าง นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ธนซาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และ พ.ต.อ.รัฐวิชญ์ วศินพงศ์ธนัช ผู้กำกับการตำรวจภูธรแม่สะเรียง ในโครงการ “พลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ที่เห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่ง โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ที่ได้รับการแก้ไข การเกิดอุบัติเหตุบริเวณ รวม 4 จุด ประกอบไปด้วย

จุดที่ 1 สามแยกขึ้นเกษตรอำเภอ บริเวณหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกาศ จุดที่ 2 สามแยกร่มเกล้า บริเวณหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกาศ จุดที่ 3 แยกหน้าวัดชัยลาภ ตำบลบ้านกาศ จุดที่ 4 สามแยกวัดจองคำ ตำบลแม่สะเรียง ซึ่งด้วยลักษณะพื้นที่ และวิถีการใช้ชีวิตของคนในชุมชน ทำให้เกิดจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ คือ ด้านกายภาพ : สภาพถนนเดิม เส้นจราจรไม่ชัดเจน ป้ายเตือน สัญญาณไฟเตือน มีจำนวนน้อยเกินไป ทำให้ถนนไม่สามารถบอกลักษณะเส้นทางได้อย่างแท้จริง จึงทำให้ผู้ขับขี่ไม่ทราบถึงสภาพลักษณะเส้นทางถนน จึงทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ และ ด้านพฤติกรรมทางสังคม: ลักษณะวิถีการใช้ชีวิตของคนในชุมชน ยังมีความประมาท ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร จนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทั้งนี้ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน ) ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ จึงเกิดโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ที่เห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยที่ให้ความสำคัญ การจัดการจุดเสี่ยงในระดับชุมชน

 

นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ธนซาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในนามของบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ว่าโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย”ซึ่งในปี ที่ผ่านมามีชุมชนให้ความสนใจ ส่งโครงการเข้าร่วมพิจารณากว่า 231 โครงการ และมีเพียงแค่ 10 โครงการเท่านั้นที่ได้ รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับงบประมาณสนับสนุน และดำเนินการตามโครงการที่เสนอมา ซึ่งเทศบาลแม่สะเรียงเป็น 1 ใน 10 ที่ผ่านการคัดเลือก

เรื่องมาใหม่