วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

RMUTL Team ศึกษาดูงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อนักศึกษา ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Social Share

RMUTL Team ศึกษาดูงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อนักศึกษา ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายนริศ กำแพงแก้ว ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นำบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ ทั้ง 6 พื้นที่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ และกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ในด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร และการบริหารจัดการกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) กรุงเทพมหานครฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุญยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤธิ์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร มจพ.ทุกท่าน ที่ได้ให้การตอนรับ เป็นอย่างดีและทุกครั้งที่มารู้สึกอบอุ่นเสมอ  และในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ได้ต่อยอดจากเมื่อครั้งที่เคยนำคณะ ผู้บริหาร เดินมาทางมา โดย มจพ.นับว่าเป็นแบบอย่างในหลายๆด้าน และเป็นเสมือนผู้ใหญ่ที่คอยให้คำแนะนำกับ มทร.ล้านนา มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกท่านจะได้นำประสบการณ์ และสิ่งต่างๆที่ได้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไปปรับใช้กับมหาวิทยาลัยของเราต่อไป”

เรื่องมาใหม่