วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มทร.ล้านนา ตาก สร้างฝายชะลอน้ำไหลคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9

Social Share

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำไหลคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี อาจารย์ขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนไม้งาม (บ้านบ่อพง) อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม กลุ่มรักษ์ป่าเมืองตาก มณฑลทหารบกที่ 310 ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองตากเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง