วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

มทร.ล้านนา นมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2565

Social Share

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกคณะ ร่วมพิธี โดยประธานในพิธีจุดธูปเครื่องสักการะบูชาและผู้นำกล่าวโองการถวายเครื่องสังเวย จากนั้น ประธานนำเครื่องสักการะถวาย และนำดอกไม้ธูปเทียนไหว้สักการะ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565

พิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย สโมสรนักศึกษาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมสักการะขอพรครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน ในปีนี้นักศึกษาตกแต่งขบวนตามชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทลาว ไทยวน ไทลื้อ ไตใหญ่ ไตเขิน