มทร.ล้านนา เชียงราย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมเทิดไท้พระพันปีหลวง

Social Share

มทร.ล้านนา เชียงราย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมเทิดไท้พระพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมเทิดไท้พระพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ นำกล่าวกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการอธิการบดีฯ นำผู้ร่วมงานร่วมกิจกรรมบวชป่าปลูกต้นไม้ “1 คน 1 ต้น 1 ความดี” เทิดไท้พระพันปีหลวง ณ ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

จากนั้น ผู้ร่วมงานเยี่ยมชม “ข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงราย เทิดไท้พระพันปีหลวง” ภายในงานได้จัดแสดงข่วงชาติพันธุ์, กาดมั่ว ครัวกิ๋น ย้อนถิ่นล้านนา, การแสดงโฟล์คซองคำเมือง, ข่วงของดี U2T ราชมงคลล้านนาเชียงราย และนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ ณ อาคารสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย