วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ราชมงคลล้านนาเชียงราย น้อมรำลึก ตานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Social Share

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

สำหรับพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงนี้ กำหนดให้วันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้กำหนดจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยและนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน