วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

มทร.ล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมทางวิชาการกับ ม.นอร์ท เชียงใหม่

Social Share

มทร.ล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมทางวิชาการกับ ม.นอร์ท เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือกับ คุณชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนางานด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การ บริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากรร่วมกันของนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุมบัวระวง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ล้านนา

เรื่องมาใหม่