วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือ ม.โฮจิมินห์ฯ เวียดนาม พัฒนาการศึกษา งานวิจัยของสองมหาลัย ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน

Social Share

มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือ มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ฯ เวียดนาม ตั้งเป้าร่วมกันพัฒนาการศึกษา งานวิจัยของสองมหาลัย ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน

เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City University of Technology and Education ในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาในการแลกเปลี่ยนงานวิจัย บุคลากร นักศึกษา และการศึกษาวิจัย ข้อมูลข่าวสารรวมถึงร่วมกันในการจัดกิจกรรมในการนำเสนองานวิจัยของทั้งสองมหาวิทยาลัย และอีกหนึ่งความร่วมมือโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือในการร่วมกันจัดการศึกษา ร่วมกับ Faculty of Electrical & Electronics Engineering และ Faculty of Construction Engineering ในการร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้ านวิศวกรรม พัฒนาบุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาในการเข้าศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและร่วมกันพัฒนาให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในแถบอาเซียน ณ มหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City University of Technology and Education โอจิมินห์ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City University of Technology and Education (The 60th Anniversary of HCMUTE) ประเทศเวียดนาม นอกจากนั้น ยังได้มีการพูดคุยความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ระหว่าง มทร.ล้านนา HCMUTE และสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทยโดย คุณวิทยา พลเพชร นายกสมาคม อีกด้วย