วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ บจก.กรีนเทค โอโซน โซลูชั่น พัฒนานวัตกรรม ซัก อบ รีด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Social Share

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือกับนายภิญญา สุขทัต กรรมการผู้การ บริษัท กรีนเทค โอโซน โซลูชั่น จำกัด เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) โดยมีนายชัยยศ จินดารัตนะ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ว่า “โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ อีกหนึ่งโครงการ ที่เป็นการร่วมมือกับบริษัท กรีนเทค โอโซน โซลูชั่น จำกัด ในการนำนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับงาน BCG เอาไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ เช่น ระบบการซักผ้าด้วยนาโนบับเบิ้ลและเทคโนโลยีโอโซน ไม่ใช้สารเคมีและประหยัดพลังาน, ระบบบำบัดและรีไซเคิลน้ำ, นวัตกรรมติดตามผ้า Smart Linen และบริหารสต๊อก รวมทั้งเทคโนโลยี IOT การร่วมมือในครั้งนี้สร้างองค์ความรู้ การบริการทางวิชาการนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศไทย สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ให้กับชุมชน สังคม การร่วมมือกันระหว่างบริษัท กรีนเทค โอโซน โซลูชั่น จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงถือเป็นการนำเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมให้เกิดการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในประเทศ และเชื่อว่าถ้าเราพัฒนาจะสามารถนำมาใช้ในภาคพื้นเอเชียได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่ทางบริษัทได้จับมือกับทางมหาวิทยาจัดสร้างโครงการนี้ขึ้นมา” สำหรับความร่วมมือในโครงการนี้ จะมีทั้งการพัฒนากำลังคน นั่นคือนักศึกษาที่จะได้ไปฝึกปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านวิศวกรรม และด้านธุรกิจต่อไป