วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

มทร.ล้านนา เปิดตัว “ตะกร้ามงคล” อธิการบดี เดินหน้าโครงการผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ พร้อมส่งความสุขด้วยผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ

Social Share

มทร.ล้านนา เปิดตัว “ตะกร้ามงคล” อธิการบดี เดินหน้าโครงการผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ พร้อมส่งความสุขด้วยผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ

ที่ห้องประชุมอาคารเรียนรวมฯ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วยผลิตภัณฑ์ ผลผลิต มทร.ล้านนา มาตรฐาน (กินได้ ใช้ได้) จัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าของราชมงคลล้านนา เพื่อใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยการประชุมครั้งนี้ คณาจารย์สาขาหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ได้นำเสนอการออกแบบสร้างสรรค์ชุด “ตะกร้ามงคล” ซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมกันออกแบบและพัฒนา เป็นการผสมผสานนวัตกรรมการผลิตเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ในตราสินค้าราชมงคลล้านนา โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายในตะกร้ามงคลจะประกอบไปด้วยผลงานการศึกษาวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ผลิตเป็นสินค้าที่สามารถจัดจำหน่ายได้จริง ซึ่งเมื่อจัดจำหน่ายแล้วรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาเรียนรู้และสร้างอาชีพ มทร.ล้านนา 2566 เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาต่อไป

เรื่องมาใหม่