วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566

Social Share

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดกิจกรรม “ราชมงคลล้านนาบำรุงรักษาต้นไม้” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม่ของชาติ โดยได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม่ประจำปีของชาติ” ซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

เรื่องมาใหม่