วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

ศธภ.15 ศึกษาดูงาน ด้านสารสนเทศ มทร.ล้านนา เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาคเหนือ

Social Share

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) และนางปวีณา ทองปรอน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นางสาวเพ็ญพร ปะระดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากร ณ ห้องประชุม Meeting Room อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทศ มทรล้านนา)

ทั้งนี้ กลุ่มงานบริการการศึกษา เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่างๆ โดยการดูงานครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 กำลังจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาคเหนือ รวมไปถึงได้กำหนดนโยบายให้สำนักศึกษาธิการภาค 15 เป็น สำนักงานดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษาและบุคลากร แอปพลิเคชันบนมือถือ รวมถึงระบบต่างๆ ที่ใช้บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อนำไปประยุกต์กับหน่วยงานต่อไป