วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายราชสดุดีพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Social Share

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา และในเวลา 10.00 น. ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความทำสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยพระนาง ต.ช้างเผือก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล