วันเสาร์, 19 มิถุนายน 2564

(มีคลิป) มทร.ล้านนา ร่วมกับกรมฝนหลวงฯ จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ มุ่งเน้นฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม

Spread the love

มทร.ล้านนา ร่วมกับกรมฝนหลวงฯ จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ มุ่งเน้นฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าต้นน้ำ

14 สิงหาคม 2562 : รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานจัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อใช้โปรยทางอากาศ สืบสานศาสตร์พระราชา สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่าอย่างยั่งยืน โดยมี นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ พร้อมด้วยนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ที่บริเวณห้องโถงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ร่วมกับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อใช้โปรยทางอากาศ บริเวณพื้นที่ป่าและพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเฉลิมพระเกรียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสืบสานศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเป็นการสร้างความชุ่มชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้มากขึ้น เป็นการโอกาสการเกิดฝนขณะปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น และสามารฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มป่าต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน เกิดเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าและชุมชนโดยรอบพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน

ภายหลังจากทำกิจกรรมเสร็จ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบ เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการปั้นเรียบร้อยแล้ว ให้กับ นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนลวงภาคเหนือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดการขั้นต่อไป