วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มทร.ล้านนา จัดพิธี “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง 2565”

Social Share

สโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565” ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง 2565 โดยมีนายธันวา พานิช นายกสโมสรนักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษาสาขา คณะต่างๆ กล่าวคำไหว้ครู โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี เจิมหนังสือและกล่าวโอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา