วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด

Social Share


12 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วม ถวายเทียนพรรษาพร้อมจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน โดยมีพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง