วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มทร.ล้านนา ส่งมอบเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย ให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง

Social Share

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรเชษฐ์ หวานเสียง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมคณะทำงานและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งมอบเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ สาธิตวิธีการใช้งานเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย โดยนำดอกกุหลาบและเลมอน มาริโกลด์มาสาธิต ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงและผู้สนใจเพื่อนำไปต่อยอดให้การผลิตน้ำมันหอมระเหยต่อไป