วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

ปชส. มทร.ล้านนา จัดอบรม “สร้าง Content ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างไรให้แมส” ติดอาวุธการทำ PR องค์กรสู่ Social Network

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 งานสื่อสารองค์กรและข่าว กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ร่วมกับทีมวิทยากรจาก TMF Network-North (ภาคีเครือข่ายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาคเหนือ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์หัวข้อ “สร้าง Content ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างไรให้แมส” ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว และในรู้แบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom ภายใต้มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการเปิดโลกทัศน์ มุมมองการทำงานช่องทางการนำเสนอผ่านสื่อใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ NBT เชียงใหม่ และ อาจารย์สุรพล เจียตระกูล อาจารย์พิเศษ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลาการ ของมหาวิทยาลัยฯ และจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมอบรมทั้งในแบบ On-Site และแบบ Online จำนวน 134 คน

โดยเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สร้าง Content ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างไรให้แมส” การอภิปรายและฝึกภาคปฏิบัติ หัวข้อ “โครงสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release – Structure)” หัวข้อ “เขียน&ถ่ายภาพข่าวประชาสัมพันธ์อย่างไร…ให้สื่อ Yes!!” และหัวข้อ “เทคนิคการจับประเด็นเล่าเรื่องผ่านคลิปสั้น (Tiktok)”