วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

นักศึกษาแลกเปลี่ยนกัมพูชา เข้าพบผู้บริหาร มทร.ล้านนา หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

Spread the love

รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา กล่าวแสดงความยินดีและให้คำแนะนำแก่ Mr. Samchhok Tit นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศกัมพูชา หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะเดินทางกลับประเทศกัมพูชาในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมี อาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีโอกาสนี้ด้วย

Mr. Samchhok Tit เข้ามาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อปี 2560 โดยในระหว่างที่ศึกษานั้นได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวไทยและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเรียนให้มากที่สุด และยังสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยโดยร่วมกับนายรัชชานนท์ มงคลวัจน์ (วศ.บ.ยธ.เขตพื้นที่เชียงราย) ในนามทีม “ดีเจอ๋องแอ๋ง สะบัดแผ่นคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด AP OPEN HOUSE 2021 (CONTEST): BIM EMPOWER CIVIL จัดขึ้นโดย บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำของ ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต และทีมงานชมรม BIM & 3D Model RMUTL

Mr. Samchhok Tit กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาศึกษาในสาขาวิศวกรรมโยธา ตนเองได้เรียนรู้วิชาการ เพิ่มพูนทักษะความสามารถ ได้ฝึกฝนฝีมือ อีกทั้งได้รับประสบการณ์มากมาย จากเพื่อนๆชาวไทย และอาจารย์ที่ช่วยเหลือมาตลอดระยะที่เรียนที่นี่ และต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้ให้โอกาสนักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาเรียนรู้ อาจารย์ในสาขาทุกท่านที่ให้ความเมตตา ให้ความรู้มากมาย จากนี้เมื่อกลับไปถึงประเทศจะนำความรู้ ทักษะที่ได้รับนำไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศของตน”

รศ.ดร.ธีระศักดิ์ กล่าวว่า “ขอบคุณที่เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถานที่ศึกษา ขอให้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติของตนเองให้มากที่สุด และนำวัฒนธรรมอันดีงามของ เชียงใหม่ ของประเทศไทยเผยแพร่ให้ประชาชนชาวกัมพูชาได้รับรู้ และขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ได้ตั้งความมุ่งหวังไว้”