วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

(คลิป) ชลประทานเร่งซ่อมพนังกั้นน้ำแม่กวงแตกเพราะฝนตกหนัก ทำน้ำทะลักท่วมหลายหมู่บ้าน คาดวันนี้ซ่อมเสร็จ

3 สิงหาคม 2563 : นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 สั่งการให้ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ หลังจากได้รับการประสานจากประชาชนในพื้นที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ สำหรับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านธีราพร หมู่ 3 ตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่งลำเมืองโจ้ สาเหตุมาจากมวลน้ำด้านบนที่มาจากฝายเก๊าแพ่ง หมู่ 2 ตำบลสันนาเม็ง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเสียหาย โดยจะติดตั้งบริเวณตรงข้ามกับหมู่บ้านเชียงใหม่การ์เด้นแลนด์ เพื่อสูบน้ำจากเหมืองระบายน้ำด้านหลังหมู่บ้าน ไปยังเมืองห้วยโจ้

ด้าน นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรณีผนังลำน้ำแม่กวงฝั่งขวาเสียหายบริเวณฝายเก๊าแพ่ง หมู่ 2 ต.สันนาเม็ง สำนักงานชลประทานที่ 1 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชลได้ลงพื้นที่และร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนสรุปชี้แจงว่า เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่ดอยสะเก็ด และสันทราย วัดปริมาณน้ำฝน ได้ 80.4 มม. (13.00-22.00)อันเนื่องมาจากผลกระทบพายุซินลากู ทำให้น้ำลำน้ำกวงล้นคันฝั่งขวา และเสียหาย ยาวประมาณ 5.00 ม. ปริมาณน้ำในลำน้ำกวง 20 cms และปริมาณที่ล้นคัน 5 cms ซึ่งน้ำที่ล้นคันดังกล่าวจะไหลลงสู่ลำน้ำโจ้ ซึ่งจะผ่าน หมู่ 3 5 6 7 และ 10 ในเขต ต.สันทรายน้อย และจะไหลบรรจบลงลำน้ำคาว บริเวณ หมู่ 6 บริเวณหลังเซนต์ทรัลเฟสติวัล

แนวทางการแก้ปัญหา​ในเบื้องต้น

  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ อบจ. นำเครื่องจักรหนักเข้าดำเนินการในคืนนี้เพื่อเปิดทางน้ำระบายในลำน้ำกวงให้กว้างขึ้นและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เนื่องจากบริเวณ​เสียหายอยู่เหนือฝายป่าแพ่งซึ่งเป็นฝายประชาอาสาทำให้การไหลของน้ำไม่สะดวก และวันพรุ่งนี้ให้ อบจ.ดำเนินการซ่อมแซมจุดที่พังเสียหาย
  2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ชลประทานร่วมกับ เทศบาลสันทรายหลวง ลงพื้นที่เพื่อพิจารณา​กำหนดจุดสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณ​ที่มีความเสี่ยงและพื้นที่ต่ำสุด ซึ่งจากการลงพื้นที่บริเวณเชียงใหม่การ์เด้นแลนด์จะเป็นจุดที่ต่ำสุด หากปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น เทศบาลสันทรายหลวงจะขอเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดดังกล่าว
  3. เทศบาลสันทรายหลวงได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลลงสู่ลำน้ำคาว