วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

แสงทอง อนันตภักดิ์ นั่งเก้าอี้ ผอ.สปข.3 (คนใหม่) ด้านสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

5 ตุลาคม 2563 : นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ (คนใหม่) ได้เดินทางมารับตำแหน่ง โดยมี เจ้าหน้าที่ และพนักงาน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สำหรับประวัติโดยสังเขป เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2506 ภูมิลำเนา จ.ร้อยเอ็ด การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต บรรจุเข้ารับราชการ สังกัด กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2528 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าสื่อสาร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ปี 2536 ปรับเปลี่ยนสายงาน เป็นผู้สื่อข่าว ระดับ 3 ฝ่ายข่าว ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี (ในขณะนั้น)

ปี 2537 ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น และเขต 2 อุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งทั้งด้านข่าว รายการ แผนงานและวิชาการ งานส่งเสริมและเผยแพร่ฯ  ปี 2551เลื่อนขึ้นในระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สปข.2 จากนั้น ปี 2552 – 2559 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค และ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร และอุบลราชธานี ตามลำดับ

นายแสงทอง อนันตภักดิ์  ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 กระทั่ง 1 ตุลาคม 2563 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กำกับ ดูแลหน่วยงานในสังกัด และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน