วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

เดือนรอมฎอน พี่น้องมุสลิมแม่สะเรียง ร่วมแบ่งปัน ถุงยังชีพเพื่อมนุษย์ชาติแก่พี่น้องชาวปกาเญอ 100 ครอบครัว

Social Share

เดือนรอมฎอน พี่น้องมุสลิมแม่สะเรียง ร่วมแบ่งปัน ถุงยังชีพเพื่อมนุษย์ชาติแก่พี่น้องชาวปกาเญอ 100 ครอบครัว

วันที่ 9 เมษายน 2566 นายสุริยา อร่ามวงค์ รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผย ว่าทาง ศูนย์จริยธรรมอิสลามโซนใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ชุมชนมุสลิมแม่สะเรียงของเรา ได้ร่วมกันจัดถุงยังชีพสข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อมนุษย์ชาติ มอบให้กับ เพื่อนต่างศาสนิก เนื่องในห้วงแห่งเดือน รอมฎอน จำนวน 100 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมัน ปลากระป๋อง แก่พี่น้องชาวปกาเญอ ที่อาศัยอยู่ รอบ ๆ ชุมชนบาบุสสลาม บ้านดงสงัด ทุ่งพร้าว ม.6. ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง ประกอบไปด้วย บ้านทุ่งพร้าว หมู่ 4 และ บ้านดงสงัด หมู่ 6 บางส่วน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งปัน การบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี การลดช่องว่างระหว่างชนชั้น ศาสนา ตลอดจนร่วมสร้างสันติสุขในช่วงเดือนรอมฏอน ส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจยึดมั่นในความดีงาม ความเมตตา การแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม

 

 

เรื่องมาใหม่