วันพุธ, 30 กันยายน 2563

(คลิป) “จุติ” รมว.พม. นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ดอยสะเก็ด ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่”จุติ” รมว.พม. นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ดอยสะเก็ด ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่

15 ส.ค. 63 : นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ทีม One Home พม. จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท จำนวน 195 ครอบครัว ตามโครงการ “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม” ณ บ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และพ.ต.อ.อัครภูมิ ชนะใหญ่ ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายอำเภอดอยสะเก็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และนำคณะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนประชาชน

นายจุติ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในวันนี้ตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ลงพื้นที่บ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนและให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม. ตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและความช่วยเหลือ ด้วยการบูรณาการกันทุกหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ทั่วถึง

รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งในวันนี้ตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคม และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบาง อาทิ 1.ชายชราอายุ 86 ปี ที่พิการทางการเห็น อาศัยอยู่เพียงลำพัง ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 2.หญิงชรา อายุ 71 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว และเป็นผู้ป่วยติดเตียง ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ และ 3.หญิงชรา อายุ 78 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ครอบครัวมีฐานะยากจน เป็นต้น

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมจะลงไปเยี่ยมและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนและมีความยากลำบาก และจัดการให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะไม่เลือกพื้นที่ ตามโครงการ “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม” หากมีความเดือดร้อนและมีความเปราะบาง กระทรวง พม. พร้อมที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนทุกคน หากประชาชนพบเห็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม สามารถแจ้งมาที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชม. ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่