วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

แม่ฮ่องสอน อ่วม กำนัน ชาวบ้านต้องช่วยกันขนของหนีน้ำท่วม สะพานซูตองเปเสียหาย รวมพื้นที่กว่า 10 ไร่

23 ส.ค. 63 : นายชัยวัฒน์ สืบพงษ์เอื้อ กำนันตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย นาข้าวพื้นที่เกษตรถูกน้ำท่วมหลายแห่ง แม่น้ำปายเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จึงได้ร่วมกับ นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ ส.อบจ แม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองเขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมือง ทหารฐานปฏิบัติการกุงไม้สัก เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยริมฝั่งแม่น้ำปาย ที่ทรุดหนักตลิ่งพังเสียหาย ขนย้ายสิ่งของในบ้านขึ้นไปไว้ที่สูง เนื่องจากหากน้ำในแม่น้ำปายสูงขึ้นในช่วงเวลากลางคืนจะไม่สามารถขนย้ายได้ทัน จากการสำรวจ มีครอบครัวของผู้ประสบภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนหลายครอบครัว ที่นาและไร่งาถูกน้ำท่วมเสียหายหลายไร่ ประกอบด้วย นางอินทร แจ่มแจ้ง นายนั่นต๊ะ อ่องติยะ นายประสิทธิ์ มงคลเพชรรัตน์ นางฉวีวรรณ ศรีจันทร์สุขสกาว อยู่บ้านเลขที่ 52 52/1 52/2 หมู่บ้านปางหมู หมู่ที่1 ตำบลปางหมูอำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ น้ำจากลำน้ำแม่สะงาในพื้นที่ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปาย ได้เอ่อทะลักเข้าท่วมไร่นาชาวบ้านกุงไม้สัก ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งกำลังแตกกอเขียวขจี ได้รับความเสียหายแล้วประมาณ 10 ไร่ ตั้งแต่บริเวณสะพานซองตองเป้ สำนักปฏิบัติธรรมภูสะมะ ลงมาถึงหน้ากองร้อยทหารราบที่ 1731 ฐานปฏิบัติการกุงไม้สัก ซึ่งชาวบ้านกุงไม้สักมีการเฝ้าดูสถานการณ์น้ำที่ลำห้วยแม่สะงาอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางป้องกันน้ำท่วมไร่นาขยายวงกว้างออกไปมากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากบริเวณลำห้วยแม่สะงาไหลผ่าน มีนาข้าวของชาวบ้านกุงไม้สัก และชาวบ้านแม่สะงาอยู่โดยรอบราวประมาณ 50 ไร่ คืนนี้หากฝนยังคงตกต่อเนื่องคาดว่าน้ำจะเข้าท่วมไร่นาราษฏรบริเวณดังกล่าว

ขณะที่บ้านทุ่งกองมู และบ้านสบสอย ต.ปางหมู แม่น้ำปายซี่งเป็นแม่น้ำสายหลักเอ่อทะลักเข้าท่วม ระดับน้ำท่วมไร่นาและไร่งาที่กำลังเก็บเกี่ยว ขยายวงกว้างและเพิ่มสูงมากขึ้นจากเดิม บ้านเรือนที่อยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำปายได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและตลิ่งกัดเซาะรวม 5 หลังคาเรือน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก มวลน้ำหลากในพื้นที่ อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า ได้ไหลมาบรรจบกับลำห้วยแม่สะงี และลำห้วยแม่สะงา ในเขตพื้นที่ ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ทำให้ ระดับแม่น้ำปายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำปายให้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ เนื่องจากหวั่นเกรงว่ามวลน้ำจาก อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า อาจไหลลงสู่แม่น้ำปาย และอาจทำให้น้ำปายในตอนล่างทะลักเข้าท่วมในเขต อ.เมืองแม่ฮ่องสอนขยายวงกว้างออกไปได้

ส่วนในฟื้นที่ บ้านไม้ฮุง ,บ้านแก่นฟ้า และบ้านกลาง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเช่น พริก ถั่วเหลือง ข้าว และน้ำท่วมกัดเซาะถนน เสียหายจำนวน 2 เส้น ดินสไลน์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้