วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

อำเภอแม่สะเรียง ร่วม กิ่งกาชาดแม่สะเรียง เร่งเยียวยาช่วยเหลือชาวบ้านถูกน้ำท่วม

Spread the love

อำเภอแม่สะเรียง ร่วม กิ่งกาชาดแม่สะเรียง เร่งเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากหลังสถานการณ์น้ำลดสู่สภาวะปกติ

25 ส.ค. 63 : นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียงพร้อมคณะสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภายหลังสถานการณ์น้ำลดระดับลงและกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือ และสำรวจความเสียหายเบื้องต้น ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4 ราย 2 ตำบลที่ได้รับผลกระทบ ประกอบไปด้วยบ้านของ นางต่วน ศิริ อยู่บ้านศรีดอนชัย ตำบลบ้านกาศ, นางเขียว ผไทไพรพฤก อยู่บ้านศรีดอนชัย ต.บ้านกาศ, นางไพรวัลย์ คงแดง อยู่บ้านสบหาร ต.บ้านกาศ และ น.ส.นัญญา ปวงประสาท อยู่บ้านห้วยทราย ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ในส่วน สถานการณ์น้ำ บริเวณฝายน้ำยวม ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่สภาวะปกติ เจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตร นาไร่ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้หากพื้นที่ใดราษฏรได้รับความเดือดร้อน หรือ มีความเสียหายเพิ่มเติมสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้

เรื่องมาใหม่