วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563

แม่ฮ่องสอน อ่วม น้ำทะลักท่วม 5 ตำบล พื้นที่การเกษตรเสียหายพันกว่าไร่

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปายเริ่มลดระดับลง ขณะที่พื้นที่เกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ด้านเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำลังเร่งสำรวจความเสียหายเบื้องต้นได้รับรายงานจาก 2 อำเภอ คือ อ.เมือง และ อ.แม่สะเรียง เสียหาย 1,002 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 735 ราย แม่น้ำสาละวินเพิ่มระดับสูงขึ้นเรือย ๆ และเอ่อล้นเข้าท่วมถนนสายหลักบางช่วง และท่วมบ้านเรือนประชานที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำ

24 ส.ค. 63 : ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากสถานการณ์อุทกภัย (ร่องมรสุมพายุฮีโกส) ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายวัน ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำได้เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของราษฏรในหลายอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านแม่ปิง หลังจากน้ำป่าห้วยแม่ปิงเข้าท่วมที่นาพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก เช่น ข้าว ข้าวโพด และถั่วเหลือง ของเกษตรกรถูกน้ำท่วม รวมถึงน้ำได้กัดเซาะตลิ่งพังทลายใกล้บ้านเรือน และดินสไลด์ลงมาทับถมถนนเส้นทางจราจร ทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ ในหลายพื้นที่ ได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เบื้องต้นสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพื้นที่การเกษตร พบว่าพื้นที่การเกษตรของราษฏร อ.เมือง ได้รับความเสียหาย 5 ตำบล ได้แก่ ต.ผาบ่อง , ต.ปางหมู , ต.หมอกจำแป่ , ต.ห้วยโป่ง และ ต.ห้วยผา พื้นที่ปลูกข้าว 450 ไร่ พืชไร่ 120 ไร่ พืชสวนและ อื่น ๆ 135 ไร่ รวม 675 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 298 ราย ที่ อ.แม่สะเรียง 5 ตำบล คือ ต.แม่ยวม , ต.แม่คง , ต.เสาหิน , ต.บ้านกาศ และ ต.แม่สะเรียง นาข้าว 183 ไร่ , พืชไร่ 39 ไร่ , พืชสวนอื่น ๆ 105 ไร่ รวม 327 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 437 ราย และที่ อ.ปาย ต.เมืองแปง , ต.ทุ่งยาว ต.แม่ฮี้ และ ต.เวียงใต้ อ.ปางมะผ้า และ อ.สบเมย อยู่ระหว่างการสำรวจ

สำหรับในพื้นที่อำเภอสบเมย แม่น้ำสาละวินเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ และเอ่อล้นเข้าท่วมถนนสายหลักบางช่วง และท่วมบ้านเรือนประชานที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำ รวมอาคารสถานที่ราชการบางส่วนในพื้นที่บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ ถนนบางช่วงรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้

ล่าสุด ปริมาณในแม่น้ำปาย ได้ลดลงจากระดับเดิม 380 เซนติเมตร เหลือเพียง 280 เซนติเมตร ลดลง 100 เซนติเมตร แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดแม่น้ำปาย บางส่วน