วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

มาแล้ว!!! พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมจำหน่ายหมูเนื้อแดงราคาถูก 36 ร้านในเชียงใหม่ มีที่ไหนบ้างมาดูกัน

Spread the love

7 ส.ค. 63 : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละแดงกิโลกรัมละ 130 บาทตามโครงการเชื่อมโยงการจำหน่ายเนื้อสุกร “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเข้าร่วมหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เรื่องขอความร่วมมือ สมาชิก ผู้ประกอบการค้าส่ง จำหน่ายสุกรมีชีวิต ไม่เกิน กก.ละ 80 บาท และผู้ค้าปลีก จำหน่ายสุกรชำแหละ ( เนื้อแดง) ไม่เกิน กก.ละ150 บาท (ในตลาดสดทั่วไป) ไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และขณะเดียวกัน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอให้ผู้ประกอบการ จำหน่ายหมูเนื้อแดงชำแหละ ราคา 130 บาท ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงฯ รวมทั้งจำนวน 36 ราย ดังนี้

อำเภอเมืองเชียงใหม่
ร้านชัยพัฒนาฟาร์ม อ.เมืองเชียงใหม่ 083-1544091
ร้านหมูสวัสดี สาขาบวกครก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 080-1228887
ร้านหมูสวัสดี สาขาช่างเคี่ยน 085-6220299
ร้านหมูสวัสดี สาขาแม่เหียะ 081-1118719
ร้านตลาดหมู MK สาขาช้างเผือก 064-4938860
ร้านตลาดหมู MK สาขาหนองหอย 096-6961597
ร้านตลาดหมู MK สาขากาดก้อม 089-7556977
ร้านยอดเงิน เชียงใหม่ สาขา 1

อำเภอสันทราย
ร้านหมูสวัสดี สาขาสันทราย 081-1810333
ร้านตลาดหมู MK สาขาสันทราย 091-8508102
ร้านตลาดหมู MK สาขาเจดีย์แม่ครัว 091-8538237
ร้านตลาดหมู MK สาขาแม่โจ้ 091-8522507
ร้านหมู วีพี สาขาสันทราย 086-6584113
ร้านหมู วีพี สาขาเจดีย์แม่ครัว 093-1408666

อำเภอดอยสะเก็ด
ร้านหมูสวัสดี สาขาดอยสะเก็ด 061-2717979
ร้านตลาดหมู MK สาขาดอยสะเก็ด 095-6986424

อำเภอเชียงดาว
ร้านตลาดหมู MK สาขา สาขาเชียงดาว 095-6855481

 

อำเภอพร้าว
ร้านตลาดหมู MK สาขาพร้าว 096-6817376

อำเภอแม่วาง
ร้านตลาดหมู MK สาขาแม่วาง 064-3468289

อำเภอหางดง
ร้านหมูสวัสดี สาขาหางดง 081-1128774
ร้านหมู ซีพี เฟรชมาร์ท 091-0791353
ร้านตลาดหมู MK สาขาหางดง 064-3488713

อำเภอสารภี
ร้านหมูสวัสดี สาขาหนองหอย-สารภี 081-1118773
ร้านหมู วีพี หนองผึ้ง 061-2650555

อำเภอสันกำแพง
ร้านตลาดหมู MK สาขาสันกำแพง 095-4425469
ร้านตลาดหมู MK สาขาอุ๊ยทา 064-3469169
ร้านยอดเงิน เชียงใหม่ สาขา 2 052-000398
ร้านโฟร์ที รีเทล 086-4286049, 084-1500144

อำเภอแม่แตง
ร้านหมู วีพี สาขาแม่มาลัย 061-2680444
ร้านตลาดหมู MK สาขาแม่แตง 090-3195516

อำเภอแม่ริม
ร้านยอดเงิน เชียงใหม่ สาขา3 053-009378
ร้านตลาดหมู MK สาขาแม่ริม 091-8516378

อำเภอสันป่าตอง
ร้านตลาดหมู MK สาขาสันป่าตอง 091-8536183
ร้านตลาดหมู MK สาขาทุ่งเสี้ยว 090-3167863

อำเภอจอมทอง
ร้านหมู วีพี สาขาจอมทอง 061-2655522
ร้านตลาดหมู MK สาขาจอมทอง 095-6855152

เรื่องมาใหม่