วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

ตำรวจช้างเผือก ร่วมฝ่ายปกครอง คุมเข้มสถานบันเทิงช่วงสงกรานต์ พร้อมรณรงค์เมาไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัย รักษามาตรฐานป้องกันโรคโควิด-19

14 เม.ย. 2022
4540
Social Share

วันนี้ (13 เม.ย. 65) เวลา 22.00 น. พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุพจน์ ฉลาด รอง ผกก.ป.สภ.ช้างเผือก,พ.ต.ต.ณัฐพัชร์ นิติภักดิ์ สวป.สภ.ช้างเผือก ,ร.ต.อ.สุคิด จักร์สุวรรณ์ รอง สวป.สภ.ช้างเผือก และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสภ.ช้างเผือก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ควบคุม กำกับ ติดตาม และสุ่มตรวจสถานประกอบการ/ร้านอาหาร ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 35/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฯ ข้อ.2 กล่าวคือ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในระดับ SHA PLUS หรือ ผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพวิถีใหม่ และ มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID – Free Setting) ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น และให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่องได้ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง ดังต่อไปนี้

  1. ร้าน Station
  2. ร้าน ทิวไผ่
  3. ร้าน ฟลูมูล
  4. ร้าน TRAP CNX
  5. ร้าน เลอเนิฟ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 35/2565 อย่างเคร่งครัด มีการเปิด – ปิด ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ขณะเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ พบทั้งร้านที่ปิดให้บริการไปแล้ว และร้านที่อยู่ระหว่างเปิดทำการ ไม่พบการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้เน้นย้ำไม่ให้มีการเล่นน้ำสาดตามตามคำสังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ เรื่อง มาตรการจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565