วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม ผู้มีอิทธิพล หนี้นอกระบบและยาเสพติดในพื้นที่ ก่อนถึงการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.เชียงใหม่

Spread the love

ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม ผู้มีอิทธิพล หนี้นอกระบบและยาเสพติดในพื้นที่ ก่อนถึงการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้สั่งการให้หน่วยในสังกัดดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ห้วงวันที่ 11 – 17 ของทุกเดือน ซึ่งผลการปฏิบัติของตำรวจภูธรภาค 5 ห้วงเดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 ปรากฏดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติ

 • ผลการจับกุมคดียาเสพติดภาพรวมทุกข้อหา 6,862  คดี    ผู้ต้องหา    6,112  คน
 • จับกุมคดียาเสพติด 5 ข้อหาสำคัญ             2,037  คดี    ผู้ต้องหา    1,505  คน
 • จับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ                          28  คดี    ผู้ต้องหา        55  คน

แยกเป็นข้อหา

 • ผลิต                                 531    คดี           115    คน
 • นำเข้า                                 1    คดี               –     คน
 • จำหน่าย                             367   คดี            350    คน
 • ครอบครองเพื่อจำหน่าย        1,138    คดี         1,040    คน
 • ครอบครอง                        1,129   คดี            973    คน
 • เสพ                                3,696    คดี         3,634    คน

ของกลาง :

 • ยาบ้า                    10,441,240     เม็ด
 • ไอซ์                            259.10     กิโลกรัม
 • ฝิ่น                               30.72    กิโลกรัม
 • กัญชาสด                      173.29    กิโลกรัม
 • กัญชาแห้ง                      18.06    กิโลกรัม
 • เคตามีน                          10.02    กิโลกรัม
 • เฮโรอีน                         1.46       กิโลกรัม

 • ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน จำนวน 140  ราย  มูลค่าทรัพย์สินประมาณ  144,556,365  บาท  แยกเป็น
 • คดีที่เลขาธิการ ปปส. มีคำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สิน 42  ราย    มูลค่า      65,401,612    บาท
 • คดีที่ทรัพย์ตกเป็นของกองทุน 88  ราย    มูลค่า      40,905,644    บาท
 • นำส่ง ปปง. 5  ราย    มูลค่า      12,000,000    บาท
 • ดำเนินการบังคับโทษปรับ 5  คดี     มูลค่า          109,019    บาท
 • ดำเนินการต่อหมายจับ สามารถเคลียร์หมายออกจากระบบ จำนวน 1,115  หมาย  แยกเป็น
 • จับกุม                  948     หมาย
 • ขาดอายุความ     111    หมาย
 • ผู้ต้องหาเสียชีวิต   3   หมาย
 • อายัด   20   หมาย
 • ถอนหมาย   33    หมาย
 • ผู้มีพฤติการณ์เป็นมือปืนรับจ้างของ ภ.5 มี  2  ราย  ปัจจุบันทั้ง  2  ราย ได้หลบหนีออกนอกพื้นที่ และไม่พบความเคลื่อนไหวในพื้นที่อีกเลย
 • จับกุม/ตรวจยึดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุน แยกเป็น
 • อาวุธปืน   450   กระบอก
 • เครื่องกระสุน   356   นัด
 • ผลการดำเนินการในความผิดเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ

–  ได้รับแจ้งทั้งหมด  177  เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  164  เรื่อง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน บุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมกระทำความผิด โดยแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วนยาเสพติด 1599,  สายด่วน 191,  line@inthanon1(ผบช.ภ.5)  และ Application Police I lert U  ได้ตลอด 24 ชม. เพื่อดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีผู้กระทำความผิด  และลดปัญหาในภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น   เพื่อให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย  มีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม ต่อไป