วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมชุมชนเตรียมประเพณีปอยส่างลอง 4-7 เม.ย. 67 นี้

Social Share

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมชุมชนเตรียมประเพณีปอยส่างลอง 4-7 เม.ย. 67 นี้

วันที่ 22 มี.ค. 67 นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจาก น.ส.มัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน แถลงเตรียมจัดงานประเพณีปอยส่างลอง ( บรรพชาสามเณร) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า งานประเพณีปอยส่างลอง หรืองานบรรพชาสามเณรในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 เม.ย. 67 โดยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนนะวันออกและวัดกลางทุ่งจัดขึ้น จะมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเจ้าร่วมพิธีปอยส่างลอง จำนวน 25 คน ทุกคนที่เข้ามาร่วมงานจะแต่งกายชุดไทยใหญ่ สวมกุ๊กไต คงไว้เอกลักษณ์ของคนไตในแม่ฮ่องสอน โดยวันที่ 4 เม.ย.67 เวลา 1600 น.จะเป็นวันโกนผมส่างลอง วันที่ 5 เม.ย.67 เป็นวันรับส่างลอง วันที่ 6 เม.ย.67 เวลา 0800 น.จะมีพิธีแห่ครัวหลู่ เวลา 18.00 น.ประกอบพิธีเรียกขวัญส่างลอง และวันที่ 7 เม.ย.67 เวลา 09.00 ทำพิธีบรรพชาสามเณร

ประเพณีปอยส่างลอง ถือเป็นประเพณีและงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะขบวนแห่โคหลู่ เป็นการแห่เครื่องไทยธรรมและอัฐบริขารต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญในงาน จะมีญาติและประชาชนเข้าร่วมขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ โดยจะช่วยกันถือช่วยกันแบก ช่วยกันหามอัฐบริขารเครื่องไทยธรรมทุกชิ้นทั้งเล็กและใหญ่ ขบวนจะเริ่มด้วยผู้อาวุโสแต่งชุดขาว อุ้มขันข้าวตอกดอกไม้ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีศีลธรรม เป็นผู้บริสุทธิ์เดินนำหน้าขบวน ตามด้วยขบวน จีเจ่ (กังสดาลใหญ่) อุ้บ เจ้าพารา ม้าเจ้าเมือง ต้นตะเป่ส่า (ต้นกัลปพฤกษ์) ขบวนโคหลู่นำเครื่องอัฐบริขารที่ใช้ในการบรรพชา ขบวนป๊กข้าวแตก คือห่อข้าวตอกด้วยกระดาษสา ไปจนถึงขวนส่างลอง รวมทั้งหมด 18 ขบวน แห่ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกันอย่างสนุกสนานอลังการงานสร้างของชาวไตในแม่ฮ่องสอน ถือเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ที่พ่อแม่ พ่อข่ามแม่ข่าม ได้นำบุตรหลานมาเข้าพิธีส่างลอง บรรพชาเป็นสามเณร เพื่อสืบสานไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้คงอยู่สืบไป

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่