วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

แม่ฮ่องสอน สืบสานงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2567 ณ วัดสบป่อง

Social Share

แม่ฮ่องสอน สืบสานงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2567 ณ วัดสบป่อง

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ วัดสบป่อง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน มอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2567 โดยนายบุญศรี พงษ์ดี และนางศรีทุน พงษ์ดี เจ้าภาพใหญ่ ในการจัดงานปอยส่างลองเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสืบสาน งานประเพณีปอยส่างลอง ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ ของชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีนี้มีวัดสบป่องมีส่างลอง 26 องค์ และจางลอง จำนวน 1 องค์ รวม 27 องค์

งานประเพณีบวชลูกแก้ว ประจำปีของชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเชื่อว่า หากได้นำบุญหลานมาบวชลูกแก้ว หรือสามเณร ถือว่าเป็นกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่หาที่เปรียบไม่ได้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน เพราะว่าเป็นช่วงของการปิดภาคเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง จะได้นำบุตรหลาน เข้าสู่ร่มของกาสาวพัสตร์ เพื่อเรียนรู้ธรรมวินัย และขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นคนดีของสังคม

โดยจะพบเห็นการจัดปอยส่างลองกันมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง อำเภอขุนยวม และอำเภอปาย คนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประเพณีนี้ก็สืบเชื้อสายมาจากไทใหญ่ ที่ได้ร่วมกันสืบทอดมาเป็นเวลาช้านาน ดังปรากฏหลักฐานว่าประเพณีนี้มีมาตั้งแต่มีการสร้างแปลนเมือง งานประเพณีปอยส่างลอง จึงนับว่าเป็นงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล