วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567

วัดต่อแพ จัดงานประเพณีปอยจ่าตี่ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

Social Share

พระครูอนุกูลกัลยาณพจน์ เจ้าอาวาสวัดต่อแพ นำคณะศรัทธาสาธุชน บ้านต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงาน “ประเพณีปอยจ่าตี่ ประจำปี 2566 “

ทั้งนี้ วัดต่อแพ ชุมชนบ้านต่อแพ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรม ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีปอยจ่าตี่ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ซึ่งในวันนี้จะมี พิธีถวายเจดีย์ทราย ถวายข้าวมธุปายาส ถวายภัตตาหาร ขึ้นวัดฟังธรรม ช่วงค่ำมีพิธีเวียนเทียน

ปอยจ่าตี่ หรืองานประเพณีบูชาเจดีย์ทราย ในสมัยโบราณจะจัดขึ้นในช่วง ช่วงเวลา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา) เป็นงานสำคัญประจำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่โบราณที่จัดขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ถวายแด่พระพุทธเจ้า เพื่อสะเดาะเคราะห์ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ในต้นฤดูกาลเพาะปลูก โดยชาวบ้านจะร่วมกันนำ ทรายมาก่อเป็นพระเจดีย์ ตกแต่งประดับประดาให้เกิดความสวยงามและบูชาธาตุทั้ง 4 โดยการนำ ดอกไม้ ธูปเทียน ตุงหรือธง จุดประทีปโคมไฟ ให้ความสว่างไสวเวลากลางคืน ภายในงานมีการทำบุญต่างๆ อาทิ มีการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ มีเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน มีการฟังพระธรรมเทศนา มีการจุดบั้งไฟ ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่า ถ้าได้ทำบุญขนทรายเข้าวัด ได้ก่อเจดีย์ทรายและได้ถวายเจดีย์ทราย ถือว่าได้ทำบุญถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า จะทำให้เคราะห์กรรมในรอบปีนี้หมดไป และจะนำ มาซึ่งความสุข สิริมงคลสู่ครอบครัวและชุมชนสืบไป