วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

(มีคลิป) ผู้ว่าฯ พะเยา พระโพธิญาณรังสี ยื่นหนังสือติดตามการขอใช้ที่วัดอนาลโยทิพยารามต่อวุฒิสภา และคณะ สว.ลงพื้นที่ภาคเหนือ

Social Share

ผู้ว่าฯ พะเยา พระโพธิญาณรังสี ยื่นหนังสือติดตามการขอใช้ที่วัดอนาลโยทิพยาราม ต่อ พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ ในการนำ คณะ สว.ลงพื้นที่พบประชาชนภาคเหนือ

วันที่ 20 ม.ค.66 พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปนะชาชนภาคเหนือตอนบน 2 นำคณะฯ ขึ้นไปที่เขาตำหนักเพชร กราบพระพุทธรูปปางลีลา วัดอานาลโยทิพยาราม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จากนั้นเข้ากราบนมัสการ พระโพธิญาณรังสี เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม ณ กุฏิรับรองดอยบุษราคัม โดย ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผวจ.พะเยา ได้นำหนังสือติดตามการขอใช้พื้นที่วัดอนาลโยทิพยาราม ส่งต่อ พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ เพื่อช่วยติดตามความคืบหน้าซึ่งเรื่องการขอใช้พื้นที่วัด ณ ปัจจุบันอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสอน ครม.

โดย พล.อ.สกนธ์ ได้ถวายหนังสือดังกล่าวให้กับพระโพธิญาณรังสี เพื่อมอบต่อ พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะในอดีตเป็นเลขาธิการสำนักนายกฯ หลังจากตรวจเอกสารในซองหนังสือฯ แล้ว พ.ต.ต.ยงยุทธ กล่าวว่า การขอใช้พื้นที่วัด อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบของ ครม. หาก ครม.เห็นชอบก็จะสมบูรณ์ เพราะผ่านการพิจารณาของกรมทรัพย์ฯแล้ว

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ชี้แจงว่า ระหว่างรอเสนอ ครม. ทาง จ.พะเยา ได้ทำโครงการของบประมาณมาดำเนินการบูรณะปรับภูมิทัศน์วัดอนาลโยทิพยารามให้กลับมามีสภาพร่มรื่นงดงามเหมือนแต่ก่อน โดยทำโครงการไว้ในปีงบประมาณ 2567 เกรงว่าหากการนำเข้าเสนอ ครม.ล่าช้าออกไปจะไม่ทันต่อการขอใช้งบประมาณของทางราชในปีงบประมาณ 2567 ซึ่ง พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ได้ให้ความสำคัญจะรับไปประสานกับทางสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเร่งรัดนำเข้า ครม.

 

พระโพธิญาณรังสี เจริญพร ว่า เดิมพื้นที่สร้างวัดอนาลโยทิพยาราม เป็นป่าเสื่อมโทรม วัดได้ดูแลป่าจนอุดมสมบูรณ์ แล้วมาประกาศทับซ้อน โดยไม่ได้ถามพื้นที่เลยก็กลายเป็นเรื่องต้องทำ (EIA) รายงานการประเมินลกระทบสิ่งแวดล้อม ยุ่งยากไปหมด ซึ่งได้ทำเรียบร้อยผ่านไปหมดแล้ว กระทรวงทรัพย์ฯ เห็นควรอนุญาตแล้วในพื้นที่ 15 ไร ณ บริเวณที่ตั้งวัด ส่วนข้างบนเขาตำหนักเพชร 2.900 ไร่ได้ทำเป็นโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้ ทำให้สามารถปกป้องผืนป่าไว้ได้อย่างสมบูรณ์

พระโพธิญาณรังสี กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ คณะ สว.ท่านได้มาติดตามงานในจ.พะเยา อาตมาภาพพร้อมด้วยท่านผู้ว่าฯ ก็ได้ยื่นหนังสือในเรื่องการขอใช้พื้นที่วัดซึ่งตอนนี้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพย์ฯ ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อสร้างวัดแล้วจำนวน 15 ไร่ ขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือสำนักพุทธได้ยื่นเรื่องให้กับรัฐมนตรีสำนักนายกซึ่งกำกับดูแลสำนักพุทธแห่งชาติเพื่อนำเข้า ครม.กระบวนการนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้าย จึงได้ฝากคณะท่านวุฒิสภาซึ่งได้เมตตามาเยี่ยมในวันนี้ให้ท่านช่วยติดตามเร่งรัดในการเสนอเรื่องเข้า ครม.เพื่อให้ทันปีงบประมาณ 2567 ซึ่งจะได้มีงบประมาณที่ทางจังหวัดพะเยาได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อการบูรณะปรับภูมิทัศน์วัดอนาลโยทิพยารามให้มีความสวยงามรุ่งเรืองสมกับคำขวัญ จ.พะเยา “กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม” สืบไป ขออนุโมทนา

Cr. สุรพล ลัดลอย