วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

(มีคลิป) “วัดดังพะเยา” เทเงินบุญคืนสังคมเกือบล้าน สร้างห้องตรวจหัวใจ ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ

Social Share

วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง โดย พระราชปริยัติ มอบเงินปรับปรุงห้องตรวจหัวใจและหลอดเลือดให้ รพ.พะเยา จำนวนเงิน 9 แสนเศษ เป็นเงินบริจาคของศรัทธาญาติโยมนำกลับมาช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย ด้วยการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ.
ที่โรงพยาบาลพะเยา พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6 เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง)เป็นประธานมอบห้องตรวจหัวใจและหลอดเลือด ให้แก่ รพ.พะเยา โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผวจ.พะเยา มาร่วมพิธี พร้อมด้วย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผอ.รพ.พะเยา พระราชปริยัติ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง และคณะสงฆ์ใน จ.พะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2559 รพ.พะเยา ได้เปิดให้บริการหน่วยตรวจโรคหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ โดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ และดำเนินการก่อตั้งคลินิกโรคหัวใจล้มเหลวขึ้น ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพด้านโรคหัวใจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สถานที่ให้บริการที่มีอยู่เดิม ไม่สามารถรองรับต่องานบริการผู้ป่วยได้ ประกอบกับโรงพยาบาลพะเยามีแผนการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริการที่เป็นองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

“โรงพยาบาลพะเยา ได้รับความเมตตาจากวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง นำโดย พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ดำริให้จัดทำโครงการปรับปรุงห้องตรวจหัวใจและหลอดเลือด เพื่อรองรับผู้รับบริการประกอบไปด้วยการตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนความถี่สูง การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย การตรวจหัวใจด้วยเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา และห้องให้คำปรึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และถวายเป็นอนุสรณ์ชาตกาล 105 ปี พระเดชพระคุณ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหามหาเถร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระเถระผู้สร้างคุณูปการแก่ รพ.พะเยา งบประมาณ 919,864.50 บาท” นพ.ธวัชชัย กล่าว

พระราชปริยัติ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เจริญพรว่า ปีนี้ครบรอบอายุชาตกาล 105 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ หรือหลวงพ่อใหญ่ ทางวัดเห็นว่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ยังอยู่ และเป็นบุญอุทิศกุศลแก่ผู้มรณภาพ คือหลวงพ่อใหญ่ จึงได้จัดงบมาปรับปรุงห้องตรวจหัวใจและหลอดเลือด แก่ รพ.พะเยา เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจที่มารับบริการ ซึ่งปัจจุบันโรคหัวใจเป็นโรคอันดับต้นๆ ของคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคนี้ ทุนทรัพย์ที่เราให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและความสะดวกสบายของทีมแพทย์พยาบาล ที่มีห้องตรวจหัวใจแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ทางวัดเองก็ได้บุญกุศลตามไปด้วย

“ทุนทรัพย์ทั้งหมดที่เราใช้จ่ายเป็นเงินบริจาคของศรัทธาญาติโยม นำกลับมาช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์ต่อประชาชน สังคม ด้วยความเห็นใจเข้าใจของวัดและผู้รับบริการ” พระราชปริยัติ เจริญพร

Cr. สุรพล ลัดลอย พะเยา