วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

เจ้าคณะจังหวัดพะเยา – โยธาธิการและผังเมืองฯ เร่งผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการจุดชมวิวและหอระฆัง โบราณสถานพระธาตุจอมทอง (สกายวอล์ค)

Social Share

เจ้าคณะจังหวัดพะเยา – โยธาธิการและผังเมืองฯ ติดตามความคืบหน้าโครงการจุดชมวิวและหอระฆัง โบราณสถานพระธาตุจอมทอง (สกายวอล์ค) ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา เร่งผู้รับเหมาดำเนินการ หลังเลยเวลาส่งมอบ จากสถานการณ์โควิด

พระราชประยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา และเจ้าอาวาสววัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง นายนรินทร์ กวางทอง โยธาธิการและผังเมือง จ.พะเยา พร้อมคณะ ได้ลงตรวจติดตามความคืบหน้า โครงการจุดชมวิวและหอระฆัง โบราณสถานพระธาตุจอมทอง (สกายวอล์ค) ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา ซึ่งเลยสัญญาส่งมอบมาเดือนเศษ อ้างสถานการณ์โควิด19 ทำให้ขาดแคลนแรงงาน

การลงตรวจพื้นที่ พบผู้รับเหมากำลังเร่งสร้างในส่วนหอระฆัง พร้อมเชื่อมเส้นทางจุดชมวิวกว๊านพะเยา (สกายวอลค์) ขณะเดียวกันทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.พะเยา ได้กำชับผู้รับเหมาเร่งดำเนินการปูพื้นทางเดินและติดตั้งราวกันตกสองข้างทางไปพร้อมกัน เพื่อสามรถส่งมอบงานได้เร็วขึ้น โดยภาพรวมงานมีความคืบหน้าไปแล้ว 75-80 %

นอกจากนี้ ยังได้หารือกำหนดพื้นที่พัฒนาเพิ่มเติม ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดงบประมาณมาให้ อาทิ การสร้างหอคำ ประดิษฐานพระศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า จัดเขตพื้นที่สังฆวาส บนโบราณสถานพระธาตุจอมทอง ให้เป็นสัดส่วนระหว่างที่พักสงฆ์ กับประชาชนที่ขึ้นมากราบไหว้พระธาตุจอมทอง มีการปรับปรุงเส้นทางรถยนต์ขึ้นมายังด้านบนพระธาตุจอมทองใหม่ โดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่จัดเป็นลานวัฒนธรรมด้านหน้าพระธาตุ-กับจุดชมวิวหอระฆัง เพื่อให้พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกต่อการมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยา

Cr. สุรพล ลัดลอย พะเยา