วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

(มีคลิป) คณะสงฆ์พะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอแม่ใจ ทอดผ้าป่าต้นไม้ (ทองอุไร) บริเวณเกาะกลางน้ำรูปหัวใจ

Social Share

คณะสงฆ์พะเยา ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายอำเภอแม่ใจ ทอดผ้าป่าต้นไม้ (ทองอุไร) บริเวณเกาะกลางน้ำรูปหัวใจ ในหนองเล็งทราย สถานที่ก่อสร้างพุทธอุทยานจังหวัดพะเยา

วันที่ 25 ก.ค. 65 คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ร่วมกับ อำเภอแม่ใจ จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าต้นไม้ (ทองอุไร) กองละ 99 บาท ประกอบด้วยต้นทองอุไร 1 ต้น ปุ๋ย 1 ถุง พร้อมระบบน้ำหยด มีผู้ดูแลตลอดการปลูกเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณเกาะกลางน้ำรูปหัวใจ ในหนองเล็งทรายแหล่งต้นน้ำกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างพุทธอุทยานจังหวัดพะเยา โดยมีพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าคณะอำเภอทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา ฝ่ายฆรวาสมีนายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้องที่/ ท้องถิ่น ประชาชนทั้ง 6 ตำบล กว่า 300 คน มาร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายผ้าผ้าป่าที่เจ้าคณะอำเภอนำมาสมทบเพื่อเป็นปัจจัยในการปลูกต้นทองอุไร ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา จำนวนเงิน 265,783 บาท และภาคีเครือข่าย อำเภอแม่ใจ จำนวนเงิน 120,000 บาทเศษจากนั้น พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ได้นำปลูกต้นทองอุไรรอบเกาะกลางน้ำ ในหนองเล็งทราย

นายพีรัช จันทธิมา นายอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา กล่าวว่า ชาว อ.แม่ใจรวมถึงท้องที่ท้องถิ่น ส่วนราชการ และสำคัญที่สุดคือคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา นำโดยพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ วันนี้เรามาร่วมกันทำผ้าป่าต้นไม้ (ต้นทองอุไร) ในพื้นที่ 19 ไร่ เกาะกลางน้ำรูปหัวใจ ในหนองเล็งทราย ซึ่งเราจะทำเป็นสถานที่ก่อสร้างพุทธอุทยาน ตามมติของคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา โดยปลูกต้นไม้ในวันนี้จำนวน 2,000 ต้น แบบสองชั้นสลับฟันปลา ซึ่งเราทำเป็นผ้าป่าต้นไม้กองละ 99 บาท ถ้าปลูกแล้วส่วนใหญ่ไม่รดน้ำไม่ดูแลมันจะตาย ในการปลูกครั้งนี้เราเน้นในระบบท่อส่งน้ำหยด มีปุ๋ย มีคนดูแลแบ่งเป็นโซนๆ รอบเกาะ

“วันนี้ภาคีเครือข่ายทุกฝ่ายช่วยกันทำบุญคนละกองสองกองมาด้วยหัวใจ และอีกสิ่งหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยระลึกอยู่เสมอคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม วันนี้จึงเป็นวันที่เราจะมาทำความดีด้วยหัวใจ แสดงถึงความจงรักภักดี เป็นกิจกรรมรักสถาบันทั้ง 3 สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งต้นทองอุไรที่ปลูกในวันนี้รับประกันไม่มีตาย เพราะเราจะเปลี่ยนให้ใหม่ ไม่มีหลุมตายแน่นอน” นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ กล่าว

Cr. สุรพล ลัดลอย พะเยา