วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

(มีคลิป) ผู้ตรวจฯ สำนักนายก รมต. ร่วมกับคณะ กธจ.พะเยา ลงพื้นที่สอดส่องโครงการปรับปรุงสวนสมเด็จย่า 90 ริมกว๊านพะเยา และถนนลาดยางรอบหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ

Social Share

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ร่วมกับคณะ กธจ.พะเยา ลงพื้นที่สอดส่องโครงการปรับปรุงสวนสมเด็จย่า 90 ริมกว๊านพะเยา และถนนลาดยางรอบหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ

วันที่ 6 ก.ค.65 นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.พะเยา (กธจ.) ลงพื้นที่สอดส่องโครงการปรับปรุงสวนสมเด็จ 90 ริมกว๊านพะเยา ต.เวียง อ.เมืองพะเยา ซึ่งเป็นโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณ 13,750,747.32 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.พะเยา หน่วยงานที่รับมอบ เทศบาลเมืองพะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่ DSI เขตพื้นที่ 5 ร่วมลงพื้นที่ด้วย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพะเยา มาร่วมชี้แจงปัญหาอุปสรรค ก่อนการรับมอบ และขั้นตอนแก้ไขปรับปรุงโครงการสร้างที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 2 ชั้น ภายในสวนสมเด็จย่า 90

ผู้ตรวจสำนักนายกฯ กล่าวว่า มาตรวจอาคารหลังนี้ผ่านมา2 ปีแล้วก็ยังมีสภาพเหมือนเดิมคือบานกระจกที่ลักณะเป็นบานเซี้ยม สูงกว่า 2 เมตร ถูกลมพัดแตก ชำรุดเสียหาย สิ่งที่น่าอดสูคือการใช้สกรูขันบานพับกับโครงอลูมิเนียมซึ่งไม่แข็งแรง

เจ้าหน้าที่ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยามอบหมายให้มาชี้แจง กล่าวว่า การรับมอบอาคารดังกล่าวทำมาในสมัยผู้บริหารชุดที่แล้ว เมื่อรับมาแล้วก็จะพัฒนาอาคารหลังนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชน จึงได้ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงให้ตัวอาคารมีความมั่นคงปลอดภัย ใช้งบประมาณกว่า 3 ล้านกว่าบาท มีการประกาศประกวดราคาไปแล้วแต่มีผู้มายื่นซองไม่ครบตามเกณฑ์จึงต้องประกาศใหม่

ด้าน กธจ.พะเยา ขอให้ทางเทศบาลเมืองพะเยา ดำเนินการอย่างโปร่งใส มีรูปแบบโครงสร้างที่จะปรับปรุงแก้ไขใหม่ ติดประกาศให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ จะได้ตรวจสอบได้

จากนั้นคณะได้ไปตรวจสวนสาธารณะ เนื้อที่ 64 ไร่ ริมกว๊านพะเยาที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้รับผิดชอบ สร้างมากว่า 2 ปีแล้วยังไม่สามารถส่งมอบให้กับทางเทศบาลเมืองพะเยาได้ เนื่องจากสภาพสวนยังไม่สมบูรณ์เพราะขาดระบบท่อส่งน้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า โดยผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.พะเยา มาชี้แจง ปัญหาอุปสรรคให้ผู้ตรวจสำนักนายกฯ และคณะรับทราบ พร้อมแจ้งว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาให้ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้เทศบาลเมืองพะเยารับไปบริหารต่อไป

ต่อมาคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแหล่งท่องเที่ยวหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จ.พะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 49,860,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทพะเยา ผิวการจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางรอบหนองเล็งทราย 11 กม.600 เมตร ซึ่งเป็นการทำ MOU ระหว่าง แขวางทางหลวงชนบทพะเยากับ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบหนองเล็งทราย

 

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทพะเยา ชี้แจงปัญหางานซ้ำซ้อนกับชลประทานที่ก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ลอดใต้ถนนจำนวน 24 แห่ง ประกอบกับถนนบางช่วงคันดินสองข้างสูงกว่าตัวถนน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้สัญจรไปมา และบางส่วนต้องสร้างใหม่ ทำให้งานล่าช้า อย่างไรก็ตามจะเร่งผู้รับเหมาให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ภายในเดือนกันยายนนี้

ช่วงบ่ายนายสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ได้ประชุมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.พะเยา ณ ห้องประชุม อ.แม่ใจ โดยมีนายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ ให้การต้อนรับ โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานสอดส่องโครงการที่เกิดปัญหาส่งมอบงาน ว่า ระยะหลังจะพบบ่อยว่าขอความร่วมมือกัน หน่วยนั้นหน่วยนี้ทำโครงการเสร็จแล้วจะส่งมอบให้ท้องถิ่นนำไปบริหารจัดการดูแล แต่กลายเป็นว่าโครงการหลายๆ โครงการไม่มีความสมบูรณ์หรือว่างานที่ได้รับไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เขาก็ไม่อยากจะรับมอบงาน ส่วนที่พะเยา เห็นชัดเจนคืออาคารที่สวนสมเด็จย่า 90 โครงการเพิ่งเสร็จพอส่งมอบให้เค้าปรากฏว่ากระจกหน้าพัง ต้องยอมรับว่าการออกแบบโครงสร้างกับกระจกมันรับกันไม่ได้จึงพัง ขอชื่นชม กธจ.พะเยา มีแผนการลงพื้นที่สอดส่องโครงการได้ผลงานเชิงประจักษ์