วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

(คลิป) เจ้าคณะจังหวัดพะเยาจัดพิธีสืบชะตาหลวง ให้แก่ ผู้ว่าฯ พะเยา คนใหม่

Social Share

เจ้าคณะจังหวัดพะเยาจัดพิธีสืบชะตาหลวง ให้แก่ ผู้ว่าฯ พะเยา คนใหม่ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมบารมี พัฒนาเมืองพะเยาให้เจริญรุ่งเรือง

วันที่ 8 ม.ค.67 ภายในวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ได้จัดพิธีสืบชะตาหลวงให้แก่ นายรัฐพล วราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (คนใหม่) นางวิยะดา วราดิศร นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา นายภูชนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าหน่วยงานส่วนภูมิภาค จากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ โดยมีคณะกรรมการวัด คณะศรัทธาร่วมพิธี เมื่อได้เวลาอันเป็นมงคล

นายรัฐพล วราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพะเยา พระประธานในวิหารหลวง จากนั้นได้กลับมานั่งในซุ้มบายศรีภายในราชวัตร ซึ่งมี พระวิมลญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา (ครูบาบุญชื่น เจ้าอาวาสวัดลี) พระครูสุจินธรรมสาร (ครูบาจิณะ เจ้าอาวาสวัดศรีจอมเรือง) พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยาเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง พระเมธีวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอรามหลวง นั่งปกสี่มุมในราชวัตร โดย พระครูศรีวรพินิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง นำพระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์และสวดสืบชะตาตามประเพณีล้านนาจนเสร็จพิธี

พระราชปริยัติ ได้กล่าวถึงการจัดพิธีสืบชะตาหลวงให้แก่ นายรัฐพล วราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.66 ต่อมาได้มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ มาปฏิบัติหน้าที่ใน จ.พะเยา หลายตำแหน่ง จึงถือโอกาสช่วงต้นปีใหม่ 2567 จัดพิธีสืบชะตาหลวงตามประเพณีล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและข้าราชการเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมบารมีให้สามารถร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังสามารถ ไม่มีอุปสรรคในการพัฒนาเมืองพะเยา

โอกาสนี้ พระราชปริยัติ ได้มอบเอกสารโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัด แก่ ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด พร้อมนำเสนอโครงการต่อ ครม.สัญจร จ.พะเยา วันที่ 12-13 ก.พ. 67