วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

(มีคลิป) พระ-โยธา – ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม จับมือพัฒนาพื้นที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุจอมทอง ให้สอดคล้อง “วิถีวัฒนธรรม โบราณสถาน”

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

พระ-โยธา – ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม หารือปรับรูปแบบโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองบ้านต๋อม บริเวณโบราณสถานพระธาตุจอมทอง วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ราบรื่น โยธาฯ พะเยา รับนำข้อเสนอแนะปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของวัดที่เน้น “วิถีวัฒนธรรม โบราณสถาน”

วันที่ 10 มิ.ย. 65 ที่ห้องประชุมข้างวิหารพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา พระราชปริยัติ เจ้าอาวาวัดศรีโคมคำ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระครูโสภณปริยัติสุธี รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง นายนรินทร์ กวางทอง โยธาธิการและผังเมือง จ.พะเยา ตัวแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง นายหัสนัย แก้วกุล รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.พะเยา และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ตรวจแบบโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองบ้านต๋อม บริเวณโบราณสถานพระธาตุจอมทอง วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ซึ่งมีอาคารบางส่วนบดโบราณสถานพระธาตุจอมองทอง ตามที่เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ได้ทำหนังสือถึง ผวจ.พะเยา และกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบโครงการบางส่วนที่ไม่เหมาะสม

พระราชปริยัติ กล่าวว่า พระธาตุจอมทอง คือพระธาตุอยู่บนดอยแห่งเดียวในพะเยา ถ้าถูกอาคารไปบดบัง ขนาบซ้ายขวา ความเป็นโบราณสถานจะไม่มีอะไรน่าสนใจ วิถีวัฒนธรรม อันดีงามที่หลวงพ่อ “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์” อดีตเจ้าอาวาสท่านได้อนุรักษ์หวงแหนไว้จะค่อยๆ ลบเลือนไป

เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ กล่าวต่อว่า การที่มาทบทวนกันวันนี้ เราไม่อยากเดินทางผิดทั้งๆ ที่เรารู้ว่ามันผิด หรือทำในสิ่งที่เราสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ แต่เราไม่ยอมทำ สุดท้ายในที่ประชุมวันนี้เราก็จะกลายเป็นตราบาปไปอีกนาน ถ้าสิ่งปลูกสร้างตรงนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขเชื่อเถอะอย่างไรก็ถูกด่า เพราะอาตมาถูกด่ามาแล้ว

โดยที่ประชุมได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาอย่างกว้างขวาง และมองถึงการบำรุงรักษา ความเชื่อมโยงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เช่นประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุ งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเดือน 6 และประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ รวมการรื้อฟื้นเส้นทางประวัติศาสตร์ เดินขึ้นพระธาตุตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นต้น

นายนรินทร์ กวางทอง โยธาธิการผังเมือง จ.พะเยา รับนำข้อเสนอแนะไปปรับโครงสร้างให้เข้ากับบริบทวิถีวัฒนธรรม ลดการตัดต้นไม้รักษาความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด โดยจะหารือไปทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อแก้ไขรูปแบบ โดยทำควบคู่ไปกับการลงสำรวจใหม่ในภาพรวมทั้งหมดซึ่งรวมถึงส่วนที่ไม่เข้ากับอัตลักษณ์ความดั่งเดิมของโบราณสถานพระธาตุจอมทอง เพื่อจะได้ข้อสรุปนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

Cr. สุรพล ลัดลอย พะเยา