วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

(มีคลิป) สงฆ์คณะใหญ่หนเหนือ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

Social Share

สงฆ์คณะใหญ่หนเหนือ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ วิหารหลวง วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จ.พะเยา

วันที่ 9 ส.ค. 66 พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั่วภาคเหนือ ประกอบด้วย เจ้าคณะภาค 4-5-6 รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด พระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ พร้อมพุทธศาสนิกชน ใน จ.พะเยา โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ วิหารหลวงงวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จ.พะเยา

 

 

จากนั้น นายสมชาย จำปารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนา จ.พะเยา เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่านหมายรับสั่งสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตย 1 ไตย เพื่ออัญเชิญไปถวายประธานนสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 จากนั้น พระพรหมโมลี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าคณะภาค 4-5-6 เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ถวายเครื่องสักการะ ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และผู้แทนฝ่ายฆราวาส ถวายสักการะตามลำดับ

ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดกรวยและกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธานสงฆ์ให้ศีล พระพรหมโมลีฯ กล่าวสัมโมทนียกถา แล้วนำเจริญจิตภาวนา เสร็จแล้วเจิมเทียนชัย และเทียนมหามงคลซ้าย ขวา แล้วจุดเทียนชัย พระครูประภัศร์ธรรมรังสี เจ้าคณะตำบลศรีภูมิเขต 5 วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่ ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ปัดพระเคราะห์ตามประเพณีล้านนา พระมหาเถราจารย์ ทรงสมณศักดิ์ 4 รูปนั่งอธิฐานจิตในซุ้มสืบพระชะตา นำโดยพระพรหมมลคลวัชโรดม (หลวงปู่โอภาส) วัดจองคำ อ.งาว จ.ลำปาง พระมงคลวิสุทธิ์(หลวงปู่ก๊ำ) วัดบุญเกิด อ.ดอกคำใต้ พระเทพญาณเวที วัดศรีอุโมงค์คำ จ.พะเยา พระครูวิศิษฎ์สรการ (พระครูไท) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จุดเทียนส่องธรรม พระครูศรีวนพินิจ เจ้าคณะอำเภอปง จ.พะเยา วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง แสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือ กัณ “สารากริวิชชาสูตร” พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ จบแล้ว ผู้ว่าราชการ จ.พะเยา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญผ้าไตรพระราชทาน ถวายแด่ประธานสงฆ์ พร้อมเครื่องไทยทาน และหัวหน้าส่วนราชการถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายอดิเรกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศาสนิกชนกรวดน้ำรับพร เป็นเสร็จพิธี

เรื่องมาใหม่