วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

(มีคลิป) พะเยา ช่างฟ้อน 3,000 คน รำถวาย “พ่อขุนงำเมือง” ท่ามกลางสายฝน ในพิธีบวงสรวงถวายหอคำเครื่องประกอบพระเกียรติ ที่สร้างใหม่

Social Share

พะเยา ช่างฟ้อน 3,000 คน รำถวาย “พ่อขุนงำเมือง” ท่ามกลางสายฝนโปรยลงมาไม่ขาดสาย ในพิธีบวงสรวงถวายหอคำเครื่องประกอบพระเกียรติ ที่สร้างใหม่

วันที่ 5 ส.ค. 66 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เนื่องในโอกาสถวายเครื่องประกอบพระเกียรติ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่ามาร่วมพิธีท่างกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างไม่ขาดสาย ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา

ในการนี้ได้ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว พระราชปริยัติ เป็นประธานเจิมยอดฉัตรก่อนยกขึ้นไปประดิษฐานบนยอดหอคำที่สร้างขึ้นใหม่ทดแทนของเดิมซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสร้างไม่ถูกลักษณะหลังจากสร้างมาแล้วกว่า 10 ปี โดยว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไปร่วมประกอบพิธีบนลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จากนั้นเจ้าพนักงานใช้รถเครนยกฉัตรขึ้นสวมบนยอดหอคำ

ตามด้วยพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงตามประเพณที่ถือปฏิบัติ จบแล้วเป็นการฟ้อนถวายเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมืองกษัตริย์องที่ 9 แห่งอาณาจักรภูกามยาว โดยมีตัวแทนกลุ่มสตรีแม่บ้านจาก 9 อำเภอของ จ.พะเยา 3,000 คน หลากหลายอายุ สวมชุดช่างฟ้อนต่างสีสันงามตา ตามแบบฉบับล้านนา พร้อมใจกันรำถวายพ่อขุนงำเมืองอย่างอ่อนช้อยสวยงาม แม้ฝนจะตกโปรยปรายอย่างต่อเนื่องก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อศรัทธาอันแรงกล้าของชาวพะเยาที่มีต่อพ่อขุนงำเมือง ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตวิญญาณของชาวพะเยาสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

เรื่องมาใหม่